Garage och miljörum


Garage

I garaget får endast förekomma fordon på märkta parkeringsplatser, t ex  får inte bildäck förvaras i garaget.

För cyklar/mopeder och barnvagnar/rullator finns anvisade förvaringsutrymmen (ev att vi märker upp dessa med bild/text). I mån av plats får cykel förvaras i barnvagnsutrymmena men barnvagn/rullator har alltid företräde.Focken Sept-15 Oddner-6661


Miljörum

Hushållssopor ska källsorteras enligt anvisningar vid respektive sopkärl, vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme – tänk på att föreningen betalar för varje tömning!
OBS ! Inga andra föremål får slängas eller ställas in i sophuset.

Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation.

Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i sophusen som grovsopor.
Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation/lämnas på av föreningen särskilt anvisad plats.

 

 

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen i din förening.