Styrelsen 2018


Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Focken håller möten ungefär var 5:e vecka.

Vid föreningsstämman den 30 maj 2018 valdes nedanstående personer att ingå i styrelsen.

 

 

Anders Beer
Ordförande
Ingvar Mattsson
Vice ordförande
Anna Sundquist
Sekreterare
Fredrik Isaksson
Kassör
Mattias Björk
Ledamot
Per Blomberg
Suppleant