Styrelsen 2018

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Focken håller möten ungefär var 5:e vecka.

Vid föreningsstämman den 30 maj 2018 valdes nedanstående personer att ingå i styrelsen.